Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 2/22 Veřejná vyhláška č. 1/2022 - stavební úřad

  • Lenka Hanousková

Vloženo: 18. ledna 2022

Platnost do: 25. února 2022

Zobrazeno: 468×

                                                       

veřejná vyhláška

oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Bohdaneč, ppč. 231/2 – el. přípojka nn, číslo stavby: IP-12-6018963 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 230/1 (ostatní plocha – neplodná půda), 623/1 (ostatní plocha – silnice) a 231/2 (zahrada) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic.

Přílohy