Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 44/20 Veřejná vyhláška č. 9/2020 - stavební úřad

  • Lenka Hanousková

Vloženo: 18. května 2020

Platnost do: 19. června 2020

Zobrazeno: 298×

 

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Zbraslavice, Kateřinky, parc. č. 1828 – NN, kNN č. zakázky IV-12-6025286 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 1830 (ostatní plocha – silnice), 1829/1 (trvalý travní porost), 1829/2 (trvalý travní porost), 1828 (trvalý travní porost) v kat. území Zbraslavice a 475 (ostatní plocha – silnice), 500 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Hetlín.

Přílohy