Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 50/22 Veřejná vyhláška č. 5/2022 - stavební úřad

  • Lenka Hanousková

Vloženo: 21. června v 13:07

Platnost do: 8. července v 23:59

Zobrazeno: 134×

 

veřejná vyhláška

úZemní souhlas

pro stavbu: KH-Zbraslavice-Zbraslavice-knn-RD, číslo stavby  IV-12-6031219 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 871/4 (orná půda), 871/3 (orná půda) a 2484 (trvalý travní porost) v kat. území Zbraslavice.

 

Přílohy