Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 74/22 Veřejná vyhláška č. 8/2022 - stavební úřad

  • Lenka Hanousková

Vloženo: 14. září

Platnost do: 18. října

Zobrazeno: 83×

 

veřejná vyhláška

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Dne 29.8.2022 podal žadatel: Tomáš Zikl (nar. 5.4.1968), Na Balkáně 2076/72, Žižkov, 130 00 Praha 3 a Michaela Ziklová (nar. 25.5.1968), Na Balkáně 2076/72, Žižkov, 130 00 Praha 3 žádost o vydání společného povolení pro stavbu: rodinný dům, přípojky inž. sítí, dešťová kanalizace, zpevněné plochy na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 231/2 (zahrada) a 623/1 (ostatní plocha – silnice) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic.

           

 

Přílohy