Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 3/21 Veřejná vyhláška č. 1/2021 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 25. ledna

Platnost do: 11. února

Zobrazeno: 155×

 

veřejná vyhláška

územní ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Bohdaneč, obnova části NN od TS KH_0531 – knn, dem. nn, číslo stavby IE-12-6010071 na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 103, 102/1, 165, 102/2, 100, 99, 104, 97, 95, 94/1, 108/1, 108/2, 110 (zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní čísla 653/1 (ost. plocha – ost. komunikace), 657 (ost. plocha – ost. komunikace), 656 (ost. plocha – ost. komunikace), 652 (ost. plocha – ost. komunikace), 651 (ost. plocha – ost. komunikace), 398 (zahrada), 397 (ost. plocha – manipulační plocha), 422/16 (zahrada), 399/2 (zahrada), 402/1 (zahrada), 402/3 (zahrada), 402/2 (zahrada), 407 (ost. plocha – manipulační plocha), 395/2 (ovocný sad), 395/1 (ovocný sad), 388/2 (zahrada), 386/2 (zahrada), 385/1 (zahrada), 382/1 (zahrada), 382/3 (zahrada), 382/2 (zahrada), 373/1 (zahrada), 373/3 (zahrada), 463/2 (trvalý travní porost), 373/4 (zahrada), 373/5 (trvalý travní porost), 384/9 (orná půda), 372 (trvalý travní porost), 371/1 (ostatní plocha – neplodná půda) a 383/8 (ostatní plocha – neplodná půda) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic.

Přílohy