Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 63/20 Veřejná vyhláška č. 10/2020 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 3. srpna

Platnost do: 4. září

Zobrazeno: 107×

 

 

 

veřejná vyhláška. oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Prostřední Ves, hájovna čp. 30 – kabel NN, demontáž NN, číslo stavby: IE-12-6009731 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 117 (orná půda), 624 (orná půda), 625/7 orná půda), 625/6 (zahrada), 625/2 (zahrada), 104/7 (zahrada), 112 (orná půda), 116 (orná půda), 104/1 (zahrada), 104/8 (zahrada) a 113 (orná půda) v kat. území Prostřední Ves.

Přílohy