Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 36/22 Veřejná vyhláška č. 2/2022 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 9. května

Platnost do: 25. května

Zobrazeno: 85×

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

 

Dne 25.4.2022 podal žadatel: Petr Tekverk (nar. 10.11.1992), Štipoklasy 34, 286 01 Čáslav na základě plné moci zastoupen Jiřím Šmidrkalem (nar. 28.3.1966), Puškinská 585, 284 01 Kutná Hora žádost o vydání společného povolení pro stavbu: rodinný dům, domovní přípojky inž. sítí, odpadní jímka, dešťová kanalizace,  zpevněné plochy na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 279 (zahrada) a 284/3 (ostatní plocha – neplodná půda) v kat. území Štipoklasy u Černín.

Přílohy