Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 7/21 Veřejná vyhláška č. 3/2021 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 10. února

Platnost do: 16. března

Zobrazeno: 96×

 

 

veřejná vyhláška

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Dne 5.2.2021 podal žadatel Zelená Bohdaneč s.r.o. (IČ – 60711957), Bohdaneč 140, 285 25 Bohdaneč na základě plné moci zastoupený Ing. Lubošem Horáčkem (nar. 21.10.1961), Pod Lázní 10, Nusle, 140 00 Praha 4 žádost o vydání společného povolení pro stavbu: skladová hala s textilním opláštěním na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 557/10 (ostatní plocha – manipulační plocha) v kat. území Bohdaneč u Zbraslavic. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

           

 

Přílohy