Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 8/21 veřejná vyhláška č. 4/2021 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 11. února

Platnost do: 18. března

Zobrazeno: 82×

 

veřejná vyhláška. oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

Dne 28.1.2021 podal žadatel: Petr Rapavý (nar. 26.11.1979), Onomyšl 1, 285 04 Uhlířské Janovice a Simona Rapavá (nar. 22.9.1976), Onomyšl 1, 285 04 Uhlířské Janovice žádost o vydání společného povolení pro stavbu:

rodinný dům, garáž, sklad zahradního nářadí, zpevněné plochy, jímka na vyvážení, jímka na dešťovou vodu, domovní přípojky inž. sítí na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 239/1 (trvalý travní porost) v kat. území Kotoučov.

 

Přílohy