Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 9/21 veřejná vyhláška č. 5/2021 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 15. února

Platnost do: 4. března

Zobrazeno: 62×

 

veřejná vyhláška

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Zbraslavice, obnova NN v části čp. 179 – 189, kabel NN, demontáž NN, číslo stavby: IE-12-6010111 na pozemcích: stavební parcely parcelní čísla 257, 258, 259, 65, 63, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 (zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkové parcely parcelní čísla 1092/9 (ostatní plocha – manipulační plocha), 1092/10 (ostatní plocha - zeleň), 1632/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1600/1 (ostatní plocha – silnice), 1632/25 (ostatní plocha – ost. komunikace), 1632/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1632/24 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1688 (zahrada), 1094/14 (zahrada), 2640 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1094/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 1092/5 (zahrada), 2639 (ostatní plocha – silnice) v kat. území Zbraslavice.

 

Přílohy