Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

A. Příjem žádostí a dalších podání

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 22213×

Žádosti se podávají na podatelně OÚ nebo elektronickou cestou.

B. Opravné prostředky

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 21706×

Opravný prostředek lze podat na příslušném odboru OÚ, který rozhodnutí vydal (stavební úřad, matrika). Zde občan také obdrží podrobné informace, jakým způsobem je třeba při podávání opravného prostředku postupovat a jaké jsou další požadavky. V případě že si občan není jist, který odbor danou problematiku řeší, je k dispozici tel. číslo 327591008 (podatelna), případně centrální e-mailová adresa. Opravný prostředek lze zaslat také na adresu OÚ Zbraslavice.

C. Formuláře

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 21913×

viz. odkaz formuláře

D. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 22426×

E. Předpisy

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 22344×

E.1 Nejdůležitější používané předpisy

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 23056×

E.2 Vydané právní předpisy

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 28785×

Obecně závazné vyhlášky platné na území obce Zbraslavice.

F. Úhrady za poskytování informací

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 28221×

F.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 28533×

F.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 28182×

G. Licenční smlouvy

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 27901×

G.1 Vzory licenčních smluv

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 28213×

G.2 Výhradní licence

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 28276×

H. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 29340×

CH. Poskytnuté informace

Superadministrátor

Vloženo: 26. srpna 2019

1. Název úřadu

Irena Nešporová

Vloženo: 17. února 2010

Zobrazeno: 40561×

Obecní úřad Zbraslavice

2. Důvod a způsob založení

Irena Nešporová

Vloženo: 16. února 2010

Zobrazeno: 40375×

Vznik a zánik obcí je upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.

3. Organizační struktura

Irena Nešporová

Vloženo: 16. února 2010

Zobrazeno: 38832×

Organizační struktura: zastupitelstvo obce starosta obce místostarosta Stavební úřad: funkce – referent státní správy a samosprávy pro územní plánování a stavební řád – vedoucí stavebního úřadu funkce – referent státní správy a samosprávy pro územní plánování a stavební řád Matriční odbor: Funkce – referent státní správy a samosprávy pro vnitřní věci státu Ekonomický odbor: Funkce – účetní Funkce – mzdová účetní Organizační odbor: Funkce – asistentka Do organizačního odboru jsou zařazeny i následující funkce zajišťující správu majetku obce a běžný provoz: Funkce – řidič 2x Funkce – uklízečka Funkce - topič

4. Kontaktní spojení

Irena Nešporová

Vloženo: 16. února 2010

Zobrazeno: 40779×

e-mail: podatelna@obeczbraslavice.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Irena Nešporová

Vloženo: 16. února 2010

Zobrazeno: 40279×

Zbraslavice č.p. 7 285 21 Zbraslavice