Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje metodický pokyn k této vyhlášce.

Informace prezentované v jiných formátech

  • PDF - tento formát dnes dokáže zobrazit většina webových prohlížečů, případně je zdarma dostupný např. prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být komprimovány z důvodu velikosti, nebo spojení více dokumentů do jednoho souboru. Většina dnešních operačních systémů obsahuje nástroj pro dekomprimaci tohoto formátu, případně na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - info@3knet.cz.