Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZBRASLAVICE
Obec Zbraslavice má schválený Územní plán sídelního útvaru (dále jen „ÚPnSÚ“) Zbraslavice, který byl vydán Obecním zastupitelstvem obce Zbraslavice usnesením ze dne 28.11.1997 (bod č. 1).
Obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 15.12.1997.
Dokumentaci  ÚPnSÚ Zbraslavice zpracovala Ing. arch. Miloslava Benešová, autorizovaný architekt  ČKA 00 795.
ÚPnSÚ Zbraslavice je zpracován pouze pro území samotných Zbraslavic. Osady, které patří do správního území Obce Zbraslavice, nemají zpracovanou žádnou formu územně plánovací dokumentace. V průběhu platnosti ÚPnSÚ Zbraslavice došlo ke schválení několika jeho změn – viz odkaz: Vydané změny ÚPnSÚ Zbraslavice.