Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 64/20 Veřejná vyhláška č. 11/2020 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 4. srpna

Platnost do: 7. září

Zobrazeno: 119×

 

veřejná vyhláška. oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Bohdaneč, Prostřední Ves, č. parc. 109/1 – kabel NN, číslo stavby: IV-12-6023563 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 624 (orná půda), 635 (ostatní plocha), 626/6 (trvalý travní porost), 626/7 (trvalý travní porost), 109/1 (trvalý travní porost) a 109/2 (trvalý travní porost) v kat. území Prostřední Ves.

Přílohy