Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 97/20 Veřejná vyhláška č. 12/2020 - stavební úřad

  • Lenka Koutová

Vloženo: 24. listopadu 2020

Platnost do: 5. ledna

 

 

 

 

 

veřejná vyhláška

 oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání:

 Bohdaneč, Kotoučov, ppč. 239/3, 239/1 – knn, číslo stavby IV-12-6026479 na pozemcích: pozemkové parcely parcelní čísla 239/3 (trvalý travní porost), 277/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Kotoučov a 630 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Bělá u Jedlé.

Přílohy