Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ÚD 75/22 Veřejná vyhláška č. 9/2022 - stavební úřad

  • Lenka Hanousková

Vyvěšeno: 23. září 2022

Sejmuto: 11. října 2022

Zobrazeno: 464×

 

veřejná vyhláška

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

 

Dne 20.9.2022 podal stavebník: Ing. Jindřich Šabata (nar. 10.4.1955), Fučíkova 330/14, 284 01 Kutná Hora a Jitka Šabatová (nar. 27.9.1958), Radvančice 26, 285 22 Zruč nad Sázavou žádost o vydání společného povolení pro stavbu: přístavba rekreačního domu čp. 26 v Radvančicích na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 461/24 (zahrada) v kat. území Útěšenovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

           

Obdrží:

Ludmila Kováčová, Skaláků 1404/1, Braník, 147 00 Praha 4 zemřela. Právní nástupce je dle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu osobou, která není známa. Oznámení o zahájení řízení proto obdrží veřejnou vyhláškou.

 

 

Přílohy